Anaika Soti Bra Size, Hot Pics, Height, Weight, Body Measurement

Isla Devanny December 19, 2016
Anaika Soti Bra Size

Anaika Soti Age: 22 years

Anaika Soti Birthday Date: 1991

Anaika Soti Nationality: Indian

Anaika Soti Body Shape: Hourglass

Anaika Soti Body Type: Slim

Anaika Soti Bra Size/Breast Size: 34B

Anaika Soti Bra Cup Size: B

Anaika Soti Figure Size/Body Measurement: 34-24-35 inches

Anaika Soti Height: 5 feet 4 inches

Anaika Soti Weight: 49 kg

Anaika Soti Eye Color: Brown

Anaika Soti Hair Color: Black

Anaika Soti Shoe Size: 8

Anaika Soti Dress Size: 6

Anaika Soti Waist Size: 24 inches

Anaika Soti Hip Size: 35 inches

Anaika Soti Ethnicity: Indian

Anaika Soti Horoscope: (not available)

Anaika Soti Affairs / Boyfriend/Spouse: (not available)